Strategiske vurderinger står sentralt i mange av BMCs prosjekter, fra overordnede selskapsstrategier til mer spissede delstrategier innenfor salg, distribusjon, markedsføring og digitalisering. Sentralt for måten vi utøver strategifaget på er at vi alltid tar utgangspunkt i en forståelse av kundene og deres behov. Teknologi og bærekraft blir en stadig viktigere del av all forretningsutvikling, og dette er derfor også områder som vi har et spesielt fokus på. BMC leverer tjenester innenfor alle faser av strategiarbeidet, inkludert analyse, posisjonering og realisering.

Eksempler på strategitjenester vi leverer ​

Selskapsstrategi

Strategi på selskapsnivå handler om å posisjonere selskapet for fremtiden. 

Markedsanalyse og fremsyn

Gode strategiske vurderinger bygger på innsikt. 

Delstrategier​

For at et selskap skal realisere sine mål må alle deler av selskapet trekke i samme retning. 

Transformasjon og endring

Strategiske beslutninger fører som oftest til planer og tiltak som skal realiseres. 

arne.jfif

Vil du snakke med oss om strategi?

Arne Tjora

Fagekspert strategi

+47 901 69 069

Arne.tjora@bekk.no