Organisatorisk smidighet 

 

Organisatorisk smidighet beskriver virksomheters evne til å innovere hyppig og kontinuerlig tilpasse seg endringer i markedet. Bedrifter som lykkes med dette har en helhetlig tilnærming, der organisering, prosesser, styring og kultur ses i sammenheng. Bekk har vært en av pionerene bak smidigbevegelsen i Norge siden begynnelsen av 2000-tallet. Vår tilnærming baserer seg på en tverrfaglig tankegang og lang erfaring med å løse smidige problemstillinger i praksis.

Typiske prosjekter

Smidig transformasjon​

Smidig transformasjon innebærer å løfte smidige verdier, prinsipper og praksiser fra teamnivå og opp på selskapsnivå. Smidig transformasjon krever en betydelig endring i mindset, kultur og arbeidsmåter. Dette gjøres best gjennom eksperimentering, pilotering og skalering. 

OKR​

OKR er et smidig målstyringsverktøy, som benyttes for å sette felles retning og måle at organisasjonen går i riktig retning. For at verktøyet skal underbygge et smidig tankesett er det sentralt å revidere målene jevnlig.

Team og organisering​

Mange forbinder organisatorisk smidighet med opprettelsen av tverrfaglige, autonome team. Idéen om å organisere arbeidet på denne måten ble unnfanget innenfor digital produktutvikling, men er like relevant for forretningsutvikling og drift. Vi hjelper deg å komme i gang.

Porteføljestyring​

Hyppig evaluering og prioritering av pågående og nye initiativer er essensielt for å kunne korrigere kurs raskt dersom nødvendig. Vi bistår med å identifisere og implementere den metoden som er best egnet for din virksomhet, basert på erfaring og beste praksis.

marte.jfif

Nysgjerrig på hva vi kan få til sammen?

Marte Lund

Fagekspert organisatorisk smidighet 

+47  415 66 487

marte.lund@bekk.no