Digital innovasjon og produktutvikling​

Innovasjon handler om å utvikle nye produkter, tjenester og forretningsområder – og lansere disse i markedet på en måte som legger til rette for skalering og fremtidig lønnsomhet. I BMC har vi spesielt god erfaring med digitale innovasjoner, godt understøttet av Bekks kompetansemiljø på digital produktutvikling. Vår tilnærming bygger på prinsipper fra design thinking, ispedd en dose god, gammeldags forretningsutvikling. BMC støtter våre kunder både med enkeltinnovasjoner og med tilrettelegging av kundens eget innovasjonsmiljø.

Typiske prosjekter​

Digital produktutvikling

Digital produktutvikling er Bekks kjernekompetanse. Sammen med kundene avdekker vi mulighetsrom for nye digitale produkter, utvikler konsepter, prioriterer disse og setter tjenestene ut i live. Forståelse av kundebehov og lønnsomhet står sentralt i vår tilnærming.

Forretningsmodellinnovasjon

Noen ganger har bedrifter behov for en større fornyelse av sin forretningsmodell eller planlegger utvikling av av et helt nytt forretningsområde. Gjennom en helhetlig tilnærming sørger vi for at alle elementer i forretningsmodellen ivaretas, fra idéfangst til realisering.

Innovasjonsmodeller

For at selskaper skal holde seg relevante over tid, er det nødvendig å innovere og lage nye produkter og tjenester fortløpende. Vi hjelper våre kunder med å organisere sitt innovasjonsarbeid på en hensiktsmessig måte. 

Skalering​ og vekst

Det kan være "enkelt" å lage en ny tjeneste, men man møter fort på utfordringer når tjenesten skal skaleres opp og skape varig lønnsomhet i markedet. Dette handler om å sikre kontinuerlig forbedring, interesse og vekst. Vi hjelper selskaper å vokse på riktig måte. 

Snorre.jfif

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Snorre Gryte

Fagekspert Innovasjon og produktutvikling

+47 47 39 74 74 

snorre.gryte@bekk.no